Wintertuin Baarn

Locatie: Baarn
Opdrachtgever: Gemeente Baarn
Huidige fase: gereed
Projectgrootte: EUR 2.2 miljoen
Bijzonderheden: cascoherstel van een unieke kas

Historie: meer

Onze visie
Ons bureau heeft in het jaar 2009 in opdracht van de Raadscommissie Wintertuin Baarn de eerste plannen gemaakt. Onze bouwkundige opname maakte duidelijk dat er ingrijpende herstelwerkzaamheden wenselijk waren om het gebouw voor verder verval te behoeden en het opgetreden verval te herstellen.
Het uitgangspunt van de plannen betreft cascoherstel met slechts een beperkt aantal aanpassingen van de bestaande situatie. Dit betekent een herstel van de huidige, gegroeide situatie. Latere aanbouwen zoals de uitbouwen aan de zijde van de Faas Eliaslaan en aanpassingen in de constructie handhaven wij daarbij als tekenen van de geschiedenis. Het geheel terugbrengen in de oorspronkelijke staat is niet beoogd, maar we hebben wel een aantal verdwenen onderdelen teruggebracht. Er kon bij de planvorming ook slechts beperkt rekening gehouden worden met voorzieningen voor de huidige of een nieuwe functie. Er wordt wel een beperkt aantal aanpassingen gedaan teneinde dichter aan te sluiten bij het oorspronkelijk voorkomen van de kas. Zo vernieuwen wij de reeds eerder vernieuwde glaskap door een nieuwe die voldoet aan hedendaagse eisen van gebruik. De maatvoering sluit wel aan bij het oorspronkelijke ontwerp.
Ook kiezen wij ervoor het in later tijden vernieuwde glas te vervangen door gelaagd glas met een getrokken (authentieke) buitenruit. Het oorspronkelijke glas was weliswaar niet gelaagd, maar wij weten uit ervaring dat niet gelaagd glas door de brandweer niet wordt geaccepteerd voor een functie met een openbaar karakter.

Uitvoering
In het jaar 2010 stelden Rijk en provincie een flink bedrag ter beschikking voor de restauratie van de Wintertuin in het Cantonspark te Baarn. De gemeente vulde het bedrag aan, zodat de uitvoering na jaren van onzekerheid midden 2011 kon starten. De nadruk lag op het herstellen van het casco, aangezien er bij de start van de werkzaamheden nog geen huurder en dus ook geen definitieve functie bekend was. De werken werden door Hans Vlaardingerbroek in goede samenwerking met de heer Jorrit de Regt van de gemeente Baarn begeleid. De uitvoering geschiedde door Koninklijke Woudenberg Ameide. Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden werden aan de binnen- en de buitenzijde van het complex steigers geplaatst zodat alle gebouwdelen konden worden bereikt voor de restauratie. In de zomer van 2012 waren diverse herstelwerkzaamheden al uitgevoerd, zoals veel van het houtherstel van de kozijnen. In maart 2012 werd een enorme palmboom in de Wintertuin gehesen, die een centrale plek inneemt in het gebouw, dat oktober 2012 werd opgeleverd.
In 2013 zal een nieuwe gebruiker het gebouw in gebruik nemen.


Geef een reactie