Vervolg Trompenburg

Een jaar later werden werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwe huurder, het Rijksmuseum Amsterdam. Bij de planvorming hebben het uitgebreide bouwhistorisch onderzoek door BBA en het grondige kleuronderzoek door R. Jongsma een belangrijke rol gespeeld.

Voor en tijdens de restauratie bleek hoe rijk het Huis afgewerkt is geweest. De reeds bekende schilderingen op doek werden door het SRAL in Maastricht gerestaureerd. Een deel van de teruggevonden plafondschilderingen op hout is vrijgelegd en gerestaureerd. Een waardevol kamerbehangsel uit het midden van de zeventiende eeuw werd gerestaureerd. De schilderingen hebben altijd een beslissende rol gespeeld in de wijze waarop de binnenruimten gerestaureerd moesten worden.

Hoewel het gebruik van het Huis bij de totstandkoming nog niet vaststond, is het gegroeide, huiselijke karakter zoveel mogelijk gehandhaafd. Hoewel in bepaalde delen van het Huis en op het exterieur de kleurstelling uit de zeventiende eeuw opnieuw is aangebracht, is meestal de gegroeide situatie gehandhaafd.

Later in het project werd de nieuwe huurder bekend: het Rijksmuseum. Dit wilde het gebouw gebruiken voor ontvangsten van zijn sponsoren en het beperkt openstellen. Het gebouw is toen aangepast aan de wensen van het museum.

Het Rijksmuseum heeft de huur van het huis inmiddels weer opgezegd. Een nieuwe gebruiker is nog niet bekend.

Na de restauratie is het eens te meer duidelijk dat de Trompenburg terecht wordt gerekend tot de Top-100 monumenten!