Vervolg Trippenhuis

Voorafgaand aan de pilot zijn uitgebreide onderzoeken gedaan door bouwhistorici van BBA en kleuronderzoekers Jongsma en Verweij.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor 2013 gereed zijn.

visie
Zoals hierboven geschreven richt de restauratie zich op de verkeersruimten. De verkeersruimten waren vroeger rijk gedecoreerd en zodoende had het ontwerpteam zich vooraf de vraag gesteld of een verantwoorde vrijlegging en restauratie van de geschilderde voorstellingen mogelijk was. Uit de studies van kleuronderzoekers Jongsma en Verweij blijkt dat dat inderdaad mogelijk is.

Teneinde de gerestaureerde schilderingen een setting geven waarin ze tot hun recht komen, wordt voorgesteld de 17e-eeuwse situatie als leidraad en inspiratiebron voor het kleurgebruik van de ruimten te nemen.

Deze keuze voor de 17e eeuw is gebaseerd op de volgende overwegingen:

1. het Trippenhuis is een absoluut topmonument uit de 17e eeuw. De architectonische samenhang tussen structuur (casco) en afwerking in dit unieke dubbelpand almede de ruimtelijke kwaliteit van de oorspronkelijke representeert uitmonstering representeert naar onze mening de belangrijkste monumentale waarde. Van der Hart – noch latere architecten – heeft in de verkeersruimten nooit een dergelijke samenhang kunnen realiseren

2. de 17e-eeuwse ruimtewerking van de verkeersruimten is vrijwel geheel bewaard gebleven. Ook het feitelijke materiaal alsmede vrijwel het gehele pakket van afwerkingen vanaf de 17e eeuw zijn in de verkeersruimten bewaard gebleven

3. goed bewaarde 17e-eeuwse binnenruimten zijn een zeer grote zeldzaamheid

4. de kwaliteit van de geschilderde voorstellingen is hoog, een goede restauratie geeft de mogelijkheid deze kwaliteit beter tot zijn recht te laten komen; willen de schilderingen echter tot hun recht komen, dan zullen ze onderdeel moeten zijn van een totaalbeeld en niet een ‘incident’ in een ‘vreemde’ omgeving