Trippenhuis Amsterdam

Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: de Rijksgebouwendienst
Huidige fase: uitvoering
Projectgrootte: 2.000.000
Bijzonderheden: restauratie decoratieve schilderingen

Het project
Het onderhavige project richt zich op een hernieuwde restauratie van de verkeersruimten van het gebouw. De eerdere restauraties van de ver­keersruimten hebben een onsamenhangend beeld van restauratiepogingen en -opvattingen opgeleverd. Juist in deze ruimten is de ruimtelijke samenhang geweld aangedaan door allerlei afwerkin­gen die niet bij elkaar en/of bij het gebouw passen.

Historie: meer

Heden:
visie
Zoals hierboven geschreven richt de restauratie zich op de verkeersruimten. De verkeersruimten waren vroeger rijk gedecoreerd en zodoende had het ontwerpteam zich vooraf de vraag gesteld of een verantwoorde vrijlegging en restauratie van de geschilderde voorstellingen mogelijk was. Uit de studies van Jongsma en Verweij bleek dat inderdaad mogelijk.
Teneinde de gerestaureerde schilderingen een setting geven waarin ze tot hun recht komen, werd voorgesteld de 17e-eeuwse situatie als leidraad en inspiratiebron voor het kleurgebruik van de ruimten te nemen.

In 2007 is een pilot uitgevoerd die heeft aangetoond dat de beschilderde plafonds op verantwoorde wijze gerestaureerd kunnen worden. Het beeld dat is ontstaan benadert zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie, daarbij geholpen door de reconstructie van de oorspronkelijke kleurstelling op de architectuur van de verkeersruimten. Op de site van de KNAW is een fraaie video van het pand en de restauratie te vinden onder http://vimeo.com/8973134. meer

 


Geef een reactie