Vervolg oude Hortus Utrecht

De glaskappen krijgen hun originele vlakverdeling terug, zij het met gebruikmaking van hedendaagse bouwsystemen. Teak zou hier te duur en onderhoudsgevoelig zijn. Hemelwaterafvoeren en goten zullen op een degelijke wijze worden uitgevoerd, omdat juist vocht grote schade aan het houtwerk heeft veroorzaakt. Als gevolg van uitzettingen van de goten waren grote scheuren in het metselwerk ontstaan. Getracht zal worden dit te voorkomen door de goot te isoleren.

 

Een verhaal apart is Kas A, de eerst zichtbare kas vanuit het museum. Vanwege die locatie was herbouw van de teakhouten kas zeer wenselijk, maar in eerste instantie ontbraken de middelen. Een jaar later is Kas A alsnog herbouwd. De gegevens voor Kas A zijn ontleend aan bewaard gebleven onderdelen in de tuin van een oud-medewerker van het Botanisch Laboratorium die de kas na sloop in gewijzigde vorm heeft opgebouwd. Met die gegevens zouden ook de kassen E en F herbouwd kunnen worden, maar dit zal vooralsnog een utopie blijven.

Een uniek aspect van de kassen zijn de betonnen plantentafels. Behalve door hun verzorgde vormgeving zijn ze bijzonder door de tijd waarin ze tot stand zijn gekomen. Het betreft hier heel vroege elementen van prefabbeton. Een deel van de tafels en onderstellen kan worden gerestaureerd, de meeste dienen echter te worden vernieuwd.

 

 

De oude installaties worden zoveel mogelijk opnieuw benut. Zo blijven de waterreservoirs onder de plantentafels in gebruik voor de bewatering van de planten. Omdat er slechts in één geval een warme kas wordt gewenst, is een beperkte verwarminginstallatie zonder bevochtiging noodzakelijk. De verwarming kan dan ook beperkt blijven en zal met heteluchtelementen worden uitgevoerd.

De zonwering tenslotte komt aan de binnenzijde van de kas. Een houten buitenzonwering zoals oorspronkelijk aanwezig is fraaier, maar is gezien de kosten van aanbrengen en onderhoud niet mogelijk. Alleen bij de herbouw van Kas A wordt een reconstructie overwogen.

besluit
De geschetste plannen brengen het kassencomplex van de Oude Hortus Botanicus terug in een staat die recht doet aan de cultuurhistorische waarde ervan en die ze bruikbaar maakt. Dit alles in het licht van een betaalbaar restauratieplan.