Oude Hortus Utrecht

Locatie: Universiteitsmuseum, Utrecht
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Huidige fase: Gereed
Projectgrootte: EUR 1.000.000
Bijzonderheden: Een verantwoorde restauratie tegen een scherpe prijs

Historie: meer

Heden
Randvoorwaarden
Bij de vaststelling van de plannen speelde een aantal zaken een belangrijke rol. Eerst is de bouwkundige staat van het complex uitgebreid onderzocht. Door jarenlange verwaarlozing was deze plaatselijk erg slecht. Bij het opstellen van de plannen werd bij die delen die vervangen moesten worden nagegaan of de aangetroffen situatie authentiek was.

Waar de wijzigingen niet authentiek waren en ook niet als onderdeel van de bouwgeschiedenis gewaardeerd werd, is gekozen voor herstel in vormen uit de bouwtijd. Dit was bijvoorbeeld het geval bij kas A, de lage kas die vanuit het entreegebouw van het museum zichtbaar is. De in de jaren ’70 vernieuwde glaskappen werden niet gerestaureerd naar de oorspronkelijke vorm, vanwege de kosten nu en in de toekomst en vanwege de gebruikseisen.

Natuurlijk is niet alleen de geschiedenis van een monumentaal gebouw van belang. Ook een goed gebruik is essentieel voor het toekomstig behoud. Gelukkig pastte het programma dat het Universiteitsmuseum voor de kassen in gedachten had, vrijwel naadloos in het kassencomplex.

De restauratie van het kassencomplex
De plannen gingen uit van de restauratie van de bewaard gebleven kassen (kas B/D, kas C en kas G). Met zoveel mogelijk behoud van authentiek materiaal zijn aangetaste onderdelen worden vervangen. Net zoals bij de bouw zal – duurzaam geteeld – teakhout het belangrijkste bouwmateriaal zijn. Tijdens uitvoering is overigens gebleken dat er ook vele andere houtsoorten zijn gebruikt, zoals Amerikaans grenen en eiken en zelfs in later tijd meranti. Die laatste houtsoort ging gepaard met een niet passende detaillering en is dus verwijderd.