Historie Kasteel Loenersloot

De stichting van het kasteel wordt geplaatst in de 13e eeuw.  De ronde toren behoort tot de eerste fase en wordt gedateerd in de tweede helft van de 13e eeuw.De veelhoekige aanleg voor de entreevleugel wordt eveneens toegeschreven aan de eerste fase. Bij opgravingen is de aanleg van dit deel van veelhoekige aanleg blootgelegd. De grote zaalvleugel aan de oostzijde wordt gedateerd in het begin van de 14e eeuw.

De keukenuitbouw en de noordvleugel worden in aanleg in de tweede helft van de 14e eeuw toegevoegd. Wat de keukenvleugel betreft, is er vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de datering. De noordvleugel echter dateert grotendeels uit de late 18e eeuw. Ook de entreevleugel, de gang en het trappenhuis alsmede een groot deel van de uitmonstering van het interieur zijn het gevolg van een grote verbouwing van 1767 tot ca. 1777. Bij die werkzaamheden kreeg het kasteel het voorkomen van een buitenplaats. In de bestaande bouwmassa toen grote vensters met fijne roedeverdeling ingebroken. Vermoedelijk heeft men ook toen de torenmuur verzwakt door een schoorsteen van de keukenuitbouw in te breken. Ook heeft men eind 18e eeuw de ronde binnenruimten van de toren op de eerste en tweede torenverdieping uitgebroken teneinde vierkante ruimten te verkrijgen.

In het interieur werden fraaie stucwerken en beschilderde kamerbehangsels aangebracht. De laatste belangrijke bouwfase vond plaats rond 1900 toen P. Martini Buys het gebouw een meer middeleeuws uiterlijk heeft willen geven. Bij deze werkzaamheden werd de gootzone gewijzigd door de kroonlijsten te vervangen door bakgoten op uitgemetselde boogfriezen. Ook werd de raamverdeling gewijzigd in een soort kruisvensters die echter op curieuze wijze voorzien zijn van schuivende delen. Ook werd aan de noordzijde een trapgevel opgemetseld en werd de plaatsing van de schoorstenen gewijzigd.