Kasteel Loenersloot

Locatie: Loenersloot
Opdrachtgever: Stichting Kasteel Loenersloot
Huidige fase: uitvoering
Projectgrootte: –
Bijzonderheden: kasteel uit de late 13e en 14e eeuw in de 18e eeuw verbouwd tot buitenplaats

Historie: meer

Onze visie
Bij de restauratie is de bestaande situatie zoveel mogelijk gehandhaafd en is het aanwezige oorspronkelijke materiaal meest ongewijzigd bewaard.

Uitvoering
In de afgelopen jaren zijn er aan de gebouwen op het kasteelterrein van Kasteel Loenersloot diverse restauraties uitgevoerd. Aan het Kasteel zelf zijn op vrij beperkte schaal onderhouds-werken uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een redelijke bouwkundige staat van een groot deel van het kasteel. Maar er moest nog veel herstelwerk aan de kappen worden uitgevoerd. Daarnaast had het bouwdeel met de ronde toren en de keukenuitbouw dringend restauratie nodig. Dit bouwdeel bevat het oudste opgaande werk van het kasteel.

Het meest uitdagende onderdeel van de werkzaamheden betrof de scheurvorming en verzakking van de ronde toren of donjon. Die verzakking manifesteerde zich door grote scheuren in de ronde toren en door nog indrukwekkender scheurvorming in de aanpalende bouwdelen zoals de keukenaanbouw als het bouwdeel met hal, gang en trappen. In 2010 werden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gelden vrijgegeven in het kader van de Restauratieregeling 2010. Deze stelden ons in staat de constructieve en bouwkundige problemen van het kasteel aan te pakken. Ook de historische inrichting en enige installaties werden gerestaureerd of vernieuwd.

Als kroon op het werk is het rococoplafond van de Tussenkamer gereconstrueerd. Dit fantastische rococoplafond is geheel ter plaatse met de hand gevormd.