Hoofdhuis Buitenplaats Broekbergen

Locatie: Driebergen
Opdrachtgever: familie Den Boon
Huidige fase: casco gereed
Projectgrootte: 6500 m3
Bijzonderheden: Duurzame restauratie

Historie: meer

Plannen
De buitenplaats dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw, maar werd begin 20e eeuw ingrijpend verbouwd tot klooster. Onze opdrachtgever wil park en huis weer als familiebuitenplaats gaan gebruiken. Hij heeft daartoe een masterplan opgesteld dat uitgaat van de restauratie van het park en de gebouwen. Afgelopen jaar is het huis casco gerestaureerd.
Om een eenduidig en overtuigend ontwerp te realiseren is ervoor gekozen op termijn enige recente delen van het klooster te verwijderen. Belangrijke uitgangsperiode voor de restauratie zijn de kloosterperiode van 120 jaar terug en de Lusthof- en Buitenhofplaatsperiode van circa twee eeuwen terug.
Door de sloop van het recente kloostercarré zal de buitenplaats Broekbergen worden teruggebracht tot de kern. De onderdelen met kwaliteit worden bewaard en gerestaureerd. Met de toevoeging van een serre wordt het uitgangspunt familiebuitenplaats onderstreept en wordt er een opening gecreëerd naar de tuin.
Daarnaast is het doel van de restauratie om een energieneutrale buitenplaats te realiseren. Vanzelfsprekend mag deze duurzame bouw de monumentale kwaliteit niet aantasten. Om dit te bereiken wordt het hoofdhuis aan de binnenzijde geïsoleerd.
In 2012 is begonnen met de cascorestauratie van het hoofhuis. Deze is inmiddels afgerond.

Uitvoering
Er is uitgebreid cascoherstel aan het hoofdhuis uitgevoerd. Zo zijn de daken voorzien van nieuwe leibedekking, is divers houtherstel uitgevoerd en is het platdak uitgevoerd met een nieuwe dakbedekking. Het schilderwerk aan de buitenzijde is in de lente van 2012 afgerond en inmiddels is de steiger verwijderd. In de zomer van 2012 werd gewerkt aan het binnenschilderwerk en herstel van de grote hoeveelheid binnendeuren in het hoofdhuis.
De lange tuinmuur die het complex van Broekbergen omringt, is uitgebreid gerestaureerd en de muur is voorzien van twee nieuwe poorten die toegang verschaffen tot het terrein van Broekbergen.


Geef een reactie