Historie Gunterstein

Rond 1300 werd het kasteel gebouwd door een lid van het Utrechtse geslacht Van Lichtenbergh. Deze ‘Van Lichtenbergh’ had de naam Gutter of Gunter. Zoals de naam al doet vermoeden begint de ons bekende geschiedenis van het huis met Gijsbrecht Gunter, bijgenaamd ‘grote Ghise’, uit een in het Sticht bekend geslacht.
Van het eerste huis Gunterstein is niets bekend. De magistraat van Utrecht liet het huis in 1511 afbreken. Gijsbert van Nijenrode, die zijn vader in 1518 opvolgde, zou het kasteel herbouwd hebben in de vorm zoals bekend van het schilderij van Saftleven en de tekeningen van Roelant Roghman en A. Waterloo. Toen de oprukkende Franse troepen in de Vechtstreek in 1672 tot staan werden gebracht, lag Gunterstein in het frontlinie. Nadat Naarden op 12 september 1673 door de Staatse troepen was heroverd, verwoestten de Fransen Gunterstein en bleef er slechts een ruïne over. De ruïne werd na het overlijden van Engelbert Ploos van Amstel in 1680 verkocht aan de Amsterdamse Magdalena Poulle, die in hetzelfde jaar begon met de herbouw.
Het huis zou, gezien de architectonische verschijning en de gebruikte details, ontworpen kunnen zijn door de Amsterdamse architect Adriaan Dortsman. Het huis is ontworpen volgens een streng symmetrisch ontwerpprincipe met de gulden snede als basis. Het was de uitdrukkelijke wens van Magdalena Poulle dat het huis Gunterstein in handen zou blijven van haar nabestaanden, wat tot op de dag van vandaag is gebeurd. In 1935 kwam het in het bezit van Louis Henri Quarles van Ufford, kleinzoon van Daniel Willink van Collen. Hij werd in 1950 opgevolgd door zijn zoon Louis en in 1991 door diens broer Herman en recentelijk door diens dochter, mevr. Albertina Koole-Quarles van Ufford.

Geef een reactie