Grote projecten

De projecten, onder het kopje ‘Grote projecten’ zijn zeer divers. Toch hebben alle projecten eenzelfde einddoel, het verbeteren of consolideren van de huidige staat. De projecten zijn een greep uit recente projecten. Daarbij is getracht het brede scala van werkzaamheden in restauraties en renovaties, weer te geven.