Onderhoudsplannen


Het Bureau Vlaardingerbroek kan uw onderhoudsplannen verzorgen. Een dergelijk plan geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten en kan ook gebruikt worden voor een aanvraag in het kader van de BRIM – een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wij hebben gedegen kennis van de te verwachten werkzaamheden en maken gebruik van ervaren kostendeskundigen met kennis van monumenten. Desgewenst kunnen wij bouwhistorisch onderzoek, haalbaarheidsstudies, schetsplannen en tuinonderzoek toevoegen aan het onderhoudsplan, zodat u uw buitenplaats, kerk of woonhuis een nieuwe toekomst kunt geven.

Onderhoudsplannen kunnen zowel op incidentele basis worden opgesteld, maar kunnen ook worden geschreven voor een langer traject, een meerjaren onderhoudsplan.
BRIM betekent Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten. De overheid wil met deze regeling een financiƫle bijdrage bieden aan monumenteneigenaren voor de extra kosten die ze maken om hun monument in goede staat te houden door het sober en planmatig te onderhouden. (bron: www.monumenten.nl)

Een bekend gebouw waar een onderhoudsplan voor werd geschreven is het KNMI in de Bilt. Het werd in 2008 geschreven en de werkzaamheden zijn eind 2010 afgerond.

Noemenswaardig is ook het onderhoudsplan voor het Zuiderzee Museum. Het markeerde het begin van een meer vraaggerichte vorm van onderhoud met oog voor de bouwhistorische waarden.