Restauraties

_BIB2486.
De meeste projecten van ons bureau betreffen restauraties en hergebruik. Dit ligt geheel in lijn van onze opleiding aan de TU-Delft, waar wij zijn afgestudeerd in de afstudeerrichting Architectuur & Restauratie. We hebben in de afgelopen jaren opdrachten uitgevoerd voor particulieren en de overheid, maar ook voor stichtingen en andere opdrachtgevers.

Het bureau kan bogen op een grote variëteit aan uitgevoerde opdrachten. Zo hebben wij restauraties uitgevoerd aan woningen, landhuizen en kastelen, maar ook van musea, boerderijen, kassencomplexen, kerken etc.
In al onze opdrachten vormt de integratie van onderzoek naar de bouwhistorie en de afwerkingsgeschiedenis een belangrijke rol. Wij kunnen deze onderzoeken zelf uitvoeren of er voor u de beste onafhankelijke partij bij vinden.
In sommige projecten is het wenselijk nieuwe onderdelen toe te voegen, zoals bijvoorbeeld keukens en badkamers in woonhuizen. Deze nieuwe onderdelen verdienen een gelijkwaardige bouwkundige en esthetische kwaliteit. Ons motto Creativity in Conservation drukt onze gedrevenheid op dit vlak uit.