Tabaksteeg Leusden

Locatie: Leusden
Opdrachtgever: particulier
Huidige fase: gereed
Projectgrootte: –
Bijzonderheden: nieuwbouw in jaren 20/30 stijl

Heden
In het project Sleedoornpage hebben particulieren de vrijheid om met een eigen architect en/of bouwbedrijf een woning te ontwerpen en te bouwen. De rand aan de Ecologische Verbindingszone en de zuidelijke begrenzing van de Tabaksteeg krijgen daarmee een divers karakter. Om toch een eenheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat de bebouwing paste binnen de kwaliteitsambities van Tabaksteeg, zijn er beeldkwaliteitseisen en bebouwingsvoorwaarden geformuleerd.

De kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande woningen in een klassieke architectuur die verwantschap heeft met de jaren ’20 of ’30 van de vorige eeuw. Naast deze voorwaarde werden er vanzelfsprekend een aantal specifiekere voorwaarden gesteld, waaraan voldaan moest worden. Aan de hand van een programma van eisen werd het ontwerp gemaakt. Na overleg met de opdrachtgevers werd het ontwerp door de Welstandscommissie goedgekeurd.

Uitgangspunt was een referentiewoning die de opdrachtgevers als voorbeeld hebben genomen. Vervolgens zijn vooral de verhoudingen sterk aangepast door de gulden snede te gebruiken. Om een echt jaren ’30 gevoel te verkrijgen, is gekozen voor rieten daken en voor roedenvensters. Deze vensters zijn overal voorzien van raamhout en echte roeden dus geen neproeden in het glas. Hierdoor konden de verhoudingen van de ramen en deuren goed op elkaar afgestemd worden. In nauw overleg met de bewoners en de interieurarchitect zijn de interieurs mee ontworpen. Een tuinontwerp van Dick Beijer maakt het ontwerp af. Het huis is in maart 2011 voltooid.