Oud gereformeerde kerk Loenen aan de Vecht

Locatie: Loenen aan de Vecht
Opdrachtgever: Kerkenraad der Oud Gereformeerde Gemeente Loenen aan de Vecht
Huidige fase: gereed
Projectgrootte: 1000 m3
Bijzonderheden: uitbreiding kerk

Heden
De Oud Gereformeerde Gemeente van Loenen aan de Vecht heeft Hans Vlaardingerbroek gevraagd een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de kerk. Doel was het creëren van een aantal bijruimten voor nevenactiviteiten. Eén van die ruimten kan ook gebruikt worden als onderdeel van de bestaande kerkzaal. Die ruimte is zo ontworpen dat vanuit de nieuwe zaal van de aanbouw zicht is op de preekstoel.

 

Omdat de bestaande kerk van architect W. de Jonge uit 1952 een fraai samenhangend geheel vormde, was het een uitdaging een passende uitbreiding te ontwerpen. Daarom is er een duidelijke scheiding tussen het huidige gebouw en de uitbreiding gecreëerd. De vormentaal van de uitbreiding sluit aan bij het bestaande kerkgebouw, zonder de vormen en details te kopiëren. De nieuwe uitbreiding bestaat uit twee bouwvolumes: één bouwvolume waarin zich de eigenlijke bijruimten bevinden en een koppelend bouwvolume. Het koppelende bouwvolume is transparant en herbergt ook het trappenhuis. Het trappenhuis heeft een principieel bindend vermogen. De trap leidt naar zowel de nieuw ontworpen entresol in de huidige kerkzaal als naar de bovenzaal.

Voor de materialisatie is een baksteen gekozen, passend bij de huidige kerk. Het koppelende bouwvolume heeft een glazen façade en een glazen dak. Aansluitend bij de geest van de kerk is de aanbouw sober van vorm. De detaillering is met zorg ontworpen en straalt kwaliteit uit.