Advisering

Sterreschans

Sterreschans

Hans Vlaardingerbroek heeft in de loop der jaren opdrachtgevers met adviezen terzijde gestaan. Vaak omvatten deze adviezen het grensvlak van architectuur en bouwhistorie. Zo hebben wij contra-expertises uitgevoerd om gemeentes te adviseren bij de aanwijzing tot gemeentelijk of rijksmonument. Daarnaast leveren wij inhoudelijke onderbouwingen bij juridische procedures rond monumenten of bestemmingsplannen. Ons onderzoek kan zowel een aanwijzing tot monument als het bezwaar tegen een aanwijzing betreffen. Hierbij wordt steeds vanuit een onafhankelijke positie naar de materie gekeken. Veelal voeren wij een korte inventarisatie ter plekke uit. Daarna informeren wij u over de haalbaarheid van de contra-expertise. De aard en inhoud van dit soort rapportages is vertrouwelijk. U zult daarom op deze site geen voorbeelden van dergelijke onderzoeken aantreffen.

Voorbeelden van uitgevoerde adviesrapporten zijn:

  • Advisering aan de gemeente Amsterdam over de monumentwaardigheid van diverse panden en complexen
  • Advisering aan institutionele opdrachtgevers en bedrijven in relatie tot een aanwijzing tot monument
  • Bouwhistorische verkenning met contextuele waardestelling